Carta

Chaufa

Chaufa de champiñón

S/

10.00

Chaufa de pollo

S/

10.00

Chaufa de pollo y champiñón

S/

11.00

Chaufa de chancho

S/

12.00

Chaufa de chancho y champiñón

S/

13.00

Chaufa de carne

S/

13.00

Chaufa de carne y champiñón

S/

14.00

Chaufa de langostinos

S/

15.00

Chaufa de pollo en trozos

S/

15.00

Aeropuerto

Aeropuerto de champiñón

S/

11.00

Aeropuerto de pollo

S/

11.00

Aeropuerto de pollo y champiñón

S/

12.00

Aeropuerto de chancho

S/

13.00

Aeropuerto de chancho y champiñón

S/

14.00

Aeropuerto de carne

S/

14.00

Aeropuerto de langostinos

S/

15.00

Aeropuerto de pollo en trozo

S/

15.00

Salvaje

Salvaje de champiñón

S/

10.00

Salvaje de pollo

S/

12.00

Salvaje de pollo y champiñón

S/

13.00

Salvaje de chancho

S/

13.00

Salvaje de chancho y champiñón

S/

14.00

Salvaje de carne

S/

14.00

Salvaje de carne y champiñón

S/

15.00

Tortillas

Tortilla de verduras

S/

9.00

Tortilla de champiñón

S/

10.00

Tortilla de pollo

S/

10.00

Tortilla de chancho

S/

11.00

Tortilla de carne

S/

12.00

Tortilla de langostino

S/

13.00

Carne

Carne saltado con verduras

S/

15.00

Carne saltado con piña

S/

15.00

Lomo saltado

S/

15.00

Carne saltado con verduras y tausi

S/

16.00

Carne saltado con frejoles chinos

S/

16.00

Carne saltado durazno

S/

19.00

image